Home

 

Aktualności

 

Informacje turystyczne

 

Kalendarz imprez

 

Galeria

 

Linki

 

 

 

Zapraszamy na wycieczkę rowerową w dniu 12.05.2019r.

Zapraszamy członków LOT Ziemi Oleckiej i jej sympatyków na wycieczkę rowerową w dniu12.05.2019r..(niedziela). Trasa poprowadzi nas przez Lesk w kierunku Kukowa. Po przejechaniu torów kolejowych Olecko – Ełk skręcimy w lewo w kierunku byłej stacji kolejowej Małe Olecko. Tam skręcimy w prawo przez las w kierunku Zatyk. Po dojechaniu do wsi skręcimy powtórnie w prawo przez las w kierunku Gąsek. Zjazd z drogi polnej do szosy Olecko – Ełk koło kościoła. Naszym głównym miejscem odpoczynku i posiłku będzie posesja pani Urszuli Ryczko w Gąskach.

Droga powrotna poprowadzi przez las Gąski - Zajdy. W Kukowie z drogi głównej skręcimy na wąskotorówkę w kierunku Siejnika skąd dojedziemy do miejsca startu.

Długość szlaku wyniesie 30 kilometrów. W trakcie wycieczki przewidujemy kilka odpoczynków 15-sto minutowych i dwugodzinny postój połączony z posiłkiem. Dla komfortu uczestników podzielimy się na 2 grupy ( osób szybko i powoli jeżdżących). Grupy będą spotykały się na zaplanowanych postojach.

1. ORGANIZATORZY:
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
2. ODPOWIEDZIALNI:
- Danuta i Zygmunt Cieślukowscy
3. CEL RAJDU:
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w wycieczce mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież pod opieką.
5. ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia przyjmuje telefonicznie: Danuta Cieślukowska pod nr 518 552 646 i Zygmunt Cieślukowski pod nr 511 190 895
- koszt uczestnictwa 17 zł/osobę, termin i sposób płatności do uzgodnienia przy zgłoszeniu.
6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW (w ramach w/w opłaty):
- ubezpieczenie, w połowie trasy posiłek (do wyboru: kartacze z zasmażką; pierogi mięsne z surówką lub schab wieprzowy z ziemniakami i surówką. Na deser: kawa, herbata, ciasto.
7.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- do 09 maja (czwartek) opłata kosztów uczestnictwa; podanie danych osobowych potrzebnych do ubezpieczenia oraz posiadanie kamizelki odblaskowej i sprawnego roweru, przestrzeganie w czasie wycieczki zaleceń organizatorów.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania rajdu osobom trzecim i na odwrót.

PROGRAM WYCIECZKI ROWEROWEJ

DATA. 12.05.2019r. niedziela
Godz. 9,30 Zbiórka uczestników na parkingu LO ul. Kościuszki.
Godz. 11.30 – 13.30 Wieś Gąski - posiłek, deser. Możliwość zakupy napoi, lodów, słodyczy.
Godz. 13.30 – 15.30 Droga powrotna.
Godz. 15.30 Pożegnanie uczestników wyprawy.

Z rowerowym pozdrowieniem – Danuta i Zygmunt Cieślukowscy

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, potwierdzić opłatę za ubezpieczenie oraz posiłek, posiadać niezbędną wiedzę i umiejętność poruszania się po drogach. Osoby niepełnoletnie (ukończone 16 lat) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w wycieczce, zaś poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Każdy zapewnia napoje we własnym zakresie.
Zasady zachowania uczestników wycieczki
- przestrzegania Regulaminu oraz podporządkowania się decyzjom kierownictwa,
- posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- jadąc w kolumnie odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m,
- liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
- należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
- przy zjazdach należy kontrolować szybkość i hamowanie,
- każdy manewr na drodze musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
- podczas postoju nie należy tarasować drogi (postoje będą organizowane poza jezdnią),
- przed wyruszeniem zostaną omówione miejsca stwarzające zagrożenia,
- uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.
Na trasie zabrania się!
Spożywania alkoholu i innych środków odurzających; zaśmiecania trasy oraz miejsc przyległych; niszczenia przyrody; indywidualnej jazdy rowerem bez grupy; zbaczania z trasy bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora
Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Udział jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

Postanowienia końcowe
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2019-05-04