Home

 

Ziemia olecka

 

Informacje turystyczne

 

Kalendarz imprez

 

Galeria

 

Linki

 

 


Aktualności 2008 r.

17.12.2008r. Prezentacja działalności LOT Ziemi Oleckiej podczas Targów Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu „Patrz – Ucz się – Działaj” realizowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej odbyły się 12-13 grudnia 2008 r. Targi Organizacji Pozarządowych. Został wydany także folder pt. „Organizacje pozarządowe powiatu oleckiego partnerem lokalnego rozwoju”.
Więcej informacji  

12.12.2008r. VI Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

11.12.2008 r. VI Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej
Na początku Prezes Stowarzyszenia Maria W. Dzienisiewicz poinformowała zgromadzonych, że od dnia 1 grudnia br. jesteśmy członkiem zwyczajnym Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W dalszej części posiedzenia ustalono, że organizacje będące członkami LOT Ziemi Oleckiej rekomendują tylko jedną osobę jako swojego przedstawiciela. Podczas spotkania podjęto uchwały: w sprawie przyjęcia pięciu nowych członków, o wygaśnięciu członkostwa jednej osoby oraz o zwrocie kosztów poniesionych przez członków LOT Ziemi Oleckiej na działania statutowe. Prezes omówiła sprawę przygotowań etapu maratonu Gwiazda Mazurska na terenie powiatu oleckiego. Podjęto decyzję, że Janusz Hendzel będzie reprezentował Stowarzyszenie w zespole roboczym do spraw tras rowerowych. Małgorzata Monkiewicz-Terepko opowiedziała o spotkaniu 27 listopada br., które dotyczyło promowania wytwórców rękodzieła na Ziemi Oleckiej.

20.11.2008r. V Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

Na początku Prezes stowarzyszenia podziękowała członkom za organizację i udział w I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dworek Mazurski”. Ponadto celem Zarządu było dokonanie wyboru biura rachunkowego, które zajmie się obsługą finansową organizacji. W wyniku dyskusji wybrano Biuro Rachunkowe COMPLEX w Olecku. Na spotkaniu podjęto także uchwałę o przystąpieniu do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

18.11.2008r. I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej

W dniu 18 listopada 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dworek Mazurski” koło Olecka odbyło się I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej.
Program spotkania obejmował m. in.:
1. Powołanie, cele i zadania Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.
2. Kierunki rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach.
3. Formy aktywnej i zdrowej turystyki rowerowej.
Podczas Forum pracowano w grupach roboczych – hotele i gastronomia, agroturystyka, turystyka kwalifikowana, oferta okołoturystyczna – gdzie rozmawiano na temat potrzeb i oczekiwań branży turystycznej dla poprawy świadczonych usług.
Więcej informacji o 1 Forum Turystyki Ziemi Oleckiej

23.10.2008r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

W dniu 23.10.2008 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku (ul. Gołdapska 27, internat ZSLiZ) odbyło się Walne Zebranie Członków (WZC) Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. W spotkaniu udział wzięli członkowie organizacji czyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olecku, Gminy Świętajno, Gminy Wieliczki oraz właściciele hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, twórcy ludowi oraz inni przedsiębiorcy z branży okołoturystycznej.
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.
2. Przedstawienie dotychczasowych działań LOT Ziemi Oleckiej.
3. Powołanie Zespołu ds. organizacji Forum Turystyki.
4. Przedstawienie propozycji planu działania LOT Ziemi Oleckiej na rok 2009.
5. Zgłaszanie wniosków.
6. Podjęcie uchwał.
7. Sprawy różne, zakończenie zebrania.
Podczas obrad WZC podjęto decyzję o organizacji w dniu 18 listopada 2008 r. Forum Turystyki i wybrano Zespół roboczy ds. jego organizacji. W skład Zespołu wchodzą:
1) Janusz Murawski,
2) Irena Kopiczko,
3) Gerard Wołodźko,
4) Zofia Chmielewska,
5) Wiesława Zielant,
6) Janusz Barszczewski.
Podjęto także następujące uchwały: w sprawie przyjęcia zmian w Statucie LOT Ziemi Oleckiej, w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej LOT Ziemi Oleckiej, w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich za rok 2008 i 2009, w sprawie zmniejszenia składu Zarządu LOT Ziemi Oleckiej.

21.10.2008r. IV Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

21.10.2008 r. IV Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej
Celem spotkania było przygotowanie się do Walnego Zebrania Członków LOT Ziemi Oleckiej. Na początku Prezes Stowarzyszenia Maria W. Dzienisiewicz przypomniała działania podjęte dotychczas przez LOT Ziemi Oleckiej. Poinformowała, że należy dokonać niewielkich zmian w statucie LOT Ziemi Oleckiej, dotyczących m. in. skrócenia terminu powiadamiania członków LOT o zwołaniu walnego zebrania. Po przeanalizowaniu statutu członkowie Zarządu przyjęli proponowane zmiany. Omówione zostały sprawy organizacyjne walnego zebrania. Prezes pokrótce przedstawiła projekt forum turystyki.

26.09.2008r. III Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

Odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Na początku spotkania Prezes Maria W. Dzienisiewicz poinformowała, że LOT Ziemi Oleckiej ma już nadany numer REGON i NIP oraz wyrobiono cztery pieczątki
– nagłówkową stowarzyszenia i trzy funkcyjne. Podjęto decyzję o założeniu konta organizacji w Banku Spółdzielczym w Olecku i przygotowano niezbędne dokumenty potrzebne do jego założenia. Ustalono, że pod koniec października br. odbędzie się Walne Zebranie Członków LOT Ziemi Oleckiej. Prezes zachęciła członków Zarządu do nawiązywania współpracy
i kontaktów z organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz turystyki w celu pozyskania nowych członków LOT Ziemi Oleckiej.

30.09.2008r. Zakończenie działań rejestracyjnych

Dnia 30 września LOT Ziemi Oleckiej dopełniła rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i ukończyła tym działania formalne związane z powstaniem stowarzyszenia. Siedzibą LOT Ziemi Oleckiej jest Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku.
W nadchodzących miesiącach stowarzyszenie planuje następujące działania:
- przystąpienie do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Turystyki, które odbędą się dnia 22 października 2008 r. w Ełku.

12.08.2008r. II Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

W dniu 12.08.2008 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Na początku Prezes stowarzyszenia Maria W. Dzienisiewicz przypomniała dotychczas podjęte działania rejestracyjne i powiedziała, że do końca września sprawy te powinny zostać zakończone. W wyniku dyskusji ustalono, że należy sformułować pismo do członków LOT Ziemi Oleckiej z prośbą o przekazanie składek. Pismo zostanie wysłane drogą e-mailową. Ustalono także, iż należy sporządzić listę kontaktową członków LOT Ziemi Oleckiej i przygotować listę potencjalnych członków organizacji. Ponadto na posiedzeniu Zarządu zostały zgłoszone wnioski do planu działania LOT Ziemi Oleckiej na lata 2008-2009.

04.07.2008r. I Posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

W dniu 04.07.2008 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Na spotkaniu dokonano wyboru funkcji członków Zarządu LOT Ziemi Oleckiej. Ustalono, iż siedzibą stowarzyszenia jest Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku. Postanowiono, że należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON i NIP, założyć konto bankowe oraz wyrobić pieczątki stowarzyszenia. Uzgodniono także, jakie treści będzie zawierał nagłówek w pismach wychodzących z LOT Ziemi Oleckiej. Ponadto ustalono, iż osobą odpowiedzialną za przekazywanie informacji na stronę LOT-u
– www.lot.olecko.pl - będzie członek Zarządu Anna Turowska.

14.08.2008r. Zapraszam wszystkich na Gwiazdę 2008

Zapraszam wszystkich na Mazury, bo to dla mnie szczególny maraton. Te tereny i ten maraton mają niezwykłą energię. Mazury, ze swoimi przepięknymi jeziorami i lasami, a także pasmami wzgórz, są moim zdaniem idealnym terenem do jazdy na rowerze, wiedzą o tym uczestnicy pierwszej edycji Gwiazdy. Mam nadzieje że w tym roku będzie nas więcej. Na Gwieździe Mazurskiej obowiązują numery startowe i chipy z Mazovii
Przypominamy, że na Gwieździe Mazurskiej obowiązują numery startowe (na przód roweru i plecy) i chipy wykorzystywane w głównym cyklu Mazovia MTB Marathon. Osobom, które nie startowały jeszcze w tym cyklu, zostaną wydane nowe numery i chip.
• Gwiazda Mazurska jest trzyetapowym maratonem rowerowym.
• Zawodnicy ścigają się po przepięknych, mazurskich plenerach (okolice Ełku). Codziennie do przejechania jest ok. 80 km - liniami brzegów jezior, szutrowymi drogami, leśnymi brukami, do pokonania są wyczerpujące podjazdy, w które obfitują Mazury Garbate.
• Miasteczko sportowe usytuowane jest nad pięknym jeziorem Ełk. Zawodnicy (i ich rodziny) będą mogli korzystać z chronionej plaży, wypożyczalni sprzętu wodnego i licznych kafejek i restauracji w Ełku.
• Zawodnicy mogą korzystać z noclegu i wyżywienia zapewnianego przez organizatora (szczegóły tutaj) lub w okolicznych kwaterach, domach wypoczynkowych, hotelach.
• W maratonie można się ścigać indywidualnie, jaki i drużynowo.
• Zwycięzcami będą zawodnicy, którzy najszybciej pokonają dany etap. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej.
• Zwycięzcami drużynowymi będą teamy, które najszybciej pokonają dany etap. Czasem drużyny jest czas trzeciego zawodnika tej drużyny, na danym etapie. Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej zostaną te teamy, które zdobędą największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej.
Więcej informacji: http://www.mazoviamtb.pl/indexgwiazda.php 

13.02.2008r.  Zebranie Założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej w Olecku

W dniu 13.02.2008 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyło się Zebranie Założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku. Podczas zebrania podjęte zostały następujące uchwały o: założeniu stowarzyszenia, uchwaleniu statutu, wyborze Komitetu Założycielskiego, upoważnieniu Komitetu Założycielskiego do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
Do Komitetu Założycielskiego zostali wybrani: Czerwiński Karol – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich, Janusz Hendzel – pracownik Urzędu Gminy w Świętajnie, Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego „Mazurska Kraina”, Maria Łangowska – pracownik Punktu Informacji Turystycznej w Olecku, Andrzej Wojczulewicz – Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.

25.06.2007r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.

W dniu 25.06.2007 r. (środa) o godz. 13.00 w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku (ul. Gołdapska 27, internat ZSLiZ) odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olecku, Gminy Świętajno, Gminy Wieliczki oraz właściciele hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, biur turystycznych, firm przewozowych, pensjonatów, twórcy ludowi oraz inni przedsiębiorcy z branży okołoturystycznej, którzy zadeklarowali wstąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) Ziemi Oleckiej.
Porządek zebrania:
1. Powitanie i przedstawienie głównych celów działania LOT Ziemi Oleckiej.
2. Wybór Protokolanta i Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków LOT Ziemi Oleckiej.
3. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad przyjęciem porządku.
4. Powołanie komisji:
a) skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
5. Wybór władz Stowarzyszenia:
a) zgłaszanie kandydatów do Zarządu,
b) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
c) głosowanie.
6. Dyskusja oraz zgłaszanie wniosków i propozycji uchwał. Głosowanie nad przyjęciem uchwał.
 

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2010-02-09