Home

 

Ziemia olecka

 

Aktualności

 

Mapy

 

Galeria

 

Linki

 

 

Archiwalna strona WWW Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

 


 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku

www.lot.przypisani.org

ul. Wojska Polskiego 5
19-400 Olecko
Powiat: olecki
Województwo: warmińsko-mazurskie

NIP 847-157-30-47REGON 280314550

NR KRS 0000304671NR RACHUNKU BANKOWEGO 81 9339 0006 0000 0008 1432 0001

Archiwalna strona WWW Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

Krótko o nas ...

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej została założona w 2008 r. z inicjatywy Powiatu Oleckiego, samorządów gminnych Świętajna, Wieliczek, Kowal Oleckich oraz instytucji i przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.
LOT Ziemi Oleckiej stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kultury oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.
Głównym celem LOT Ziemi Oleckiej jest promocja regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, w szczególności obszaru gmin powiatu oleckiego jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i za granicą oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej.


Celami LOT Ziemi Oleckiej są:

1. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w zakresie turystyki i zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu dla tworzenia płaszczyzny ich współpracy.
2. Kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w powiecie oleckim.
3. Tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego oraz jego marki.
4. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających powiat olecki, wzrost wpływów z turystyki.
5. Poprawa infrastruktury turystycznej i gospodarczej oraz rozwój oferty turystycznej.
6. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz jego koordynacja z regionalnym i krajowym systemem „it”.
7. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla obszaru powiatu oleckiego, mających wpływ na rozwój gospodarczy, a w szczególności – sektora turystycznego oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
8. Koordynacja działań promocyjnych.
9. Rozwój krajoznawstwa oraz organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Rozwój zasobów ludzkich poprzez aktywizację i integrację społeczną.
11. Propagowanie sportu, rekreacji i usług prozdrowotnych.
12. Działania na rzecz integracji europejskiej.
13. Edukacja i inicjowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego.


Skład Zarządu LOT Ziemi Oleckiej

Prezes: Maria W. Dzienisiewicz
Wiceprezes: Wioletta D. Żukowska
Skarbnik: Elżbieta Milewska
Sekretarz: Tadeusz Srebrowski
Członek: Janina Trus


Skład Komisji Rewizyjnej LOT Ziemi Oleckiej

Przewodniczący: Janusz J. Murawski
Sekretarz: Mieczysław Golis
Członek: Bogusława Merda


Dokumenty organizacji

Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

Deklaracja przystapienia do LOT ZO - osoby fizyczne

Deklaracja przystąpienia do LOT ZO - samorządy, stowarzyszenia, organizacje, fundacje

Pobierz formularz o obiekcie turystycznym / okołoturystycznym

Logo LOT *.jpg


 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2020-11-02                RODO