Aktualności 2011 r.

22.12.2011 Warto zobaczyć … Olecko i okolice z góry

Wszyscy mamy marzenia i chcemy by się spełniły. Są one różne, a niektóre z nich są w … zasięgu możliwości i ręki. Tak jest z paralotniarstwem. Od zawsze chciałem odbyć przelot nad Judzikami, by zobaczyć swoją wieś z innej perspektywy, zobaczyć ją inaczej. Było to możliwe dzięki mojemu koledze Konradowi Radzewiczowi, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne (Kukowo 33 A) i posiada paralotnię. Byłem jego pasażerem podczas przelotu.   Więcej informacji

19.12.2011 Jarmark Bożonarodzeniowy

W niedzielę 19 grudnia 2011 na Placu Zwycięstwa w Gołdapi odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Gołdapian czekały stoiska z choinkami, rękodziełem i ozdobami świątecznymi. Celem spotkania było przypomnienie i prezentacja regionalnego oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z tradycjami Bożonarodzeniowymi. Więcej informacji

19.12.2011 LOT Ziemi Oleckiej - „Turystyka miejska i kulturowa”

W ramach projektu „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej” w dniach 9-11.12.2011r odbyła się w Toruniu I. ogólnopolska konferencja „Turystyka miejska i kulturowa”. W spotkaniu brały udział lokalne organizacje turystyczne z całej Polski, w tym LOT Ziemi Oleckiej...  Więcej informacji

19.12.2011 Warto zobaczyć … Muzeum Kajki w Ogródku, bunkry w Piszu, Leśniczówka „Pranie”, Krzyże i Zabytkowy Klasztor Starowierców w Wojnowie

Trasa: Olecko-Ełk-Ogródek-Orzysz-Pisz-Wejsuny-Ruciane-Nida-Pranie-Krzyże-Karwica-Zielony Lasek-Krutyń-Wojnowo-Ukta-Kadzidłowo-Mikołajki-Woźnice-Rydzewo-Miłki-Wydminy-Olecko. 12 km przed Orzyszem w miejscowości Ogródek znajduje się niewielkie Muzeum Michała Kajki (1858-1940) – poświecone mazurskiemu poecie ludowemu, artyście i działaczowi mazurskiemu. Kajka przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach. Jego utwory cechuje ogromne umiłowanie ojczystej ziemi, ludu mazurskiego i jego spraw. Muzeum Kajki mieści się w domu poety. Więcej informacji

8.12.2011 Samorządy podpisały z organizacjami i przedsiębiorcami Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego „Platforma Współpracy – EGO SA”.

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność poinformować, że 8 grudnia 2011w Ełku odbyła się ogólnopolska konferencja PARTNERSTWO MIAST POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ W ROZWOJU TURYSTYKI mająca na celu promocję oferty inwestycyjnej oraz produktów turystycznych obszaru EGO SA (Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki, Miasto Augustów). Więcej informacji

7.12.2011 Podróżując po Nowej Zelandii

2 grudnia 2011 r. w oleckiej filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Malinowskim, na które przybyli licznie Mieszkanki i Mieszkańcy powiatu oleckiego. Zorganizowane seminarium dotyczyło „Nowej Zelandii – państwa wyspiarskiego na Oceanie Spokojnym”. Więcej informacji

7.12.2011 „Coraz bliżej święta..."

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprosił 2 grudnia 2011 roku członków organizacji pozarządowych na spotkanie z ekonomią społeczną pod hasłem „Coraz bliżej święta...”.
Warsztaty z zakresu malowania bombek choinkowych oraz wykonywania choinek szyszkowych odbyły się w sali konferencyjnej Internatu ZSLiZ w Olecku przy ul. Gołdapskiej 27. Więcej informacji

2.12.2011 LOT Ziemi Oleckiej - „Aktywnie przeciw bierności”

Kolejny sukces Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej to pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem składaliśmy go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Przyjęto do oceny 76 wniosków. Nasz pod nazwą „Aktywnie przeciw bierności” został oceniony na 109 punktów i na liście rankingowej zajął 4 miejsce. Więcej informacji

1.12.2011 „Wyprzedź zagrożenia! Bezpieczeństwo w gospodarstwie agroturystycznym”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs otwarty nr 10/POKL/9.5/2011 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji

11.11.2011 IV Forum Turystyki Ziemi Oleckiej.

Szanowni Państwo, jako Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej mamy coś ważnego do powiedzenia w sprawie rozwoju turystyki naszej ziemi. Stanowimy grupę ludzi zaangażowanych i przedsiębiorczych. Przeżywaliśmy trudne chwile, ale umocniliśmy się i rozwijamy. Dowody o naszym sukcesie to, między innymi stale zwiększająca się liczba członków stowarzyszenia, kolejne realizowane projekty własne i partnerskie, coraz większa aktywność członków LOT w zdobywaniu wiedzy, poznawaniu i uczeniu się, poszerzaniu własnych doświadczeń. Coraz częstsze aktywne uczestnictwo w festynach i targach turystycznych, katalog opisów ciekawych miejsc i tras, opracowywanie pierwszych questów. Więcej informacji

30.10.2011 Nawiązanie współpracy w zakresie sprzedaży oferty turystycznej Suwalszczyzny i Mazur .

W ramach działań projektu TURYSTYCZNA SIEĆ WSPÓŁPRACY klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY” Suwalska Izba Rolniczo–Turystyczna (lider projektu) wraz Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej zaprosili do współpracy przedstawicieli handlowych biur turystycznych, między innymi z Koła, Chorzowa, Włocławka, Białegostoku, Węgorzewa, Olsztyna, Warszawy. Cel, to utworzenie sieci sprzedaży produktu turystycznego „Suwalszczyzna-Mazury”. Będzie to bardzo ważna forma wsparcia rozwoju biznesu turystycznego naszego regionu, a jednocześnie pomoże ona wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę biur turystycznych. Więcej informacji

21.10.2011 I Międzynarodowe Targi Turystyczne na Pograniczu EXPO

W dniach 7 - 8 października 2011r.odbyły się w Sejnach I MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE na POGRANICZU EXPO zorganizowane przez Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska. Swoje oferty prezentowali wystawcy z Polski, Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego i Ukrainy. Więcej informacji

1.10.2011 Turystyczna Sieć Współpracy - spotkanie w Gminie Wieliczki

Zgodnie z założeniami projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” na obszarze powiatów Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów i Sejny zaplanowano przeprowadzenie w każdej z gmin spotkania informacyjnego dla osób bezrobotnych, studentów i absolwentów, wytwórców rękodzielników i rzemieślników, pracowników samorządowych oraz tych, którzy zainteresowani są zarabianiem pieniędzy poprzez turystykę. Więcej informacji

12.09.2011 Kolejne wyjazdy studyjne w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”

Wraz z pierwszymi dniami września rozpoczęły się kolejne wyjazdy studyjne po powiatach suwalskim, augustowskim, sejneńskim, ełckim i oleckim. Więcej informacji

14.09.2011 Spotkanie z ks. Jarosławem Wiśniewskim

W czwartek, 1 września 2011 r. w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z księdzem misjonarzem Jarosławem Wiśniewskim, w którym licznie uczestniczyli Mieszkańcy powiatu oleckiego. Organizatorzy spotkania to: „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne, Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej, użyczająca swych gościnnych progów Olecka Izba Historyczna oraz „Tygodnik Olecki”. Spotkanie w Olecku miało miejsce dzięki przypadkowi. Pani Maria Dzienisiewicz – Prezes LOT Ziemi Oleckiej, spotkała ks. Jarosława w Uzbekistanie i zaprosiła do Olecka. Więcej informacji

11.09.2011 Udział w Międzygminnych Dożynkach w Olecku

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej promuje turystykę i sektor pamiątkarski w naszym regionie, inspiruje do tworzenia nowych produktów, które zainteresują turystów i wspiera wymianę dobrych praktyk. W ramach partnerstwa z Suwalską Izbą Turystyczną trwa realizacja projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury”. Więcej informacji

11.08.2011 Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

11 sierpnia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Pani Maria W. Dzienisiewicz – Prezes organizacji przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła główne założenia Walnego Zebrania Członków. Janusz Hendzel odczytał proponowany porządek WZC. Więcej informacji

1.08.2011 Spotkanie w Gminie Kowale Oleckie

Już po raz trzeci w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” odbyło się Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych, studentów i absolwentów, wytwórców rękodzielników i rzemieślników, pracowników samorządowych oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są zarabianiem pieniędzy poprzez turystykę. Tym razem działania zostały przeprowadzone z myślą o potrzebach mieszkańców Gminy Kowale Oleckie. Spotkanie odbyło się 21czerwca o godzinie 10-tej w miejscu udostępnionym przez Wójt Gminy Helenę Żukowską w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalach Oleckich. Więcej informacji

16.06.2011 Wizyty studyjne po Suwalszczyźnie i Mazurach Garbatych w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”

Wizyty studyjne po Suwalszczyźnie i Mazurach Garbatych w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”.
Lokalna Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną liderem projektu oraz Augustowską Organizacją Turystyczną, Miastem gminą Ełk, Gminą Gołdap, realizuje szereg kompleksowych działań wspierających rozwój branży turystycznej i promocję w sześciu powiatach.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami, uczelniami z obszaru realizacji projektu prowadzącej do wykreowania ciekawych produktów turystycznych oraz ich skutecznej promocji. Więcej informacji

13.06.2011 Gospodarstwo przyjazne naturze” w TVP

Pod koniec maja ekipa dziennikarzy z krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej nagrywała program o zrealizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej projekcie „Gospodarstwo przyjazne naturze”. Nagranie zostało zrealizowane w ramach programu „TWÓJ FUNDUSZ, TWOJA SZANSA” . Więcej informacji

29.04.2011 Wyjazdy studyjne Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy - klaster „Suwalszczyzna – Mazury”.

Głównym założeniem pierwszego wyjazdu studyjnego, zorganizowanego w dniach 16 - 19 maja 2011 roku, było nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i samorządami z obszaru realizacji projektu. Docelowo pozwoli to na wykreowanie ciekawych produktów turystycznych oraz ich skuteczną promocję. Osiągnięcie założonych celów było możliwe dzięki zapoznaniu się uczestników wyprawy z dobrymi praktykami gospodarki turystycznej w ramach wyjazdu studyjnego do Bałtowa (województwo świętokrzyskie). Więcej informacji

29.04.2011 Spotkanie w Gminie Olecko

Projekt „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” na obszarze powiatów Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów i Sejny przewiduje przeprowadzenie w każdej z gmin Spotkania Informacyjnego dla osób bezrobotnych, studentów i absolwentów, drobnych wytwórców rękodzielników i rzemieślników, pracowników samorządowych oraz tych, którzy zainteresowani są zarabianiem pieniędzy poprzez turystykę.  Więcej informacji

14.04.2011 Spotkanie w Świętajnie

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we współpracy z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną, która jest liderem tego programu, realizuje projekt „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” na obszarze powiatów Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów i Sejny. Koncepcja tego przedsięwzięcia podobnie jak „Platforma Współpracy EGO SA” skupia się na wspólnych działaniach podejmowanych na większym obszarze. O ile „Platforma Współpracy EGO SA” zakłada przede wszystkim współpracę samorządów, o tyle „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” skupia się na wzajemnej współpracy gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz innych podmiotów z branży turystycznej. Więcej informacji

8.04.2011 Konkurs - Na Pograniczu Kultur i Narodów- Konkurs „Wielkanoc 2011”

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie Na Pograniczu Kultur i Narodów- Konkurs „Wielkanoc 2011”. Zawody odbędą się 14 kwietnia 2011r. o godz. 1400 w Hotelu Colosseum. Konkurs ma na celu prezentację kultury i tradycji Świąt Wielkanocy. Więcej informacji

25.02.2011 Kolejne działania w projekcie - Turystyczna Sieć Współpracy - klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1.: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności jest realizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej, z Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Gołdap oraz Gminą i Miastem Ełk. Więcej informacji  

11.01.2011 Spotkanie z konsultantem do spraw projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna-Mazury Danutą Cieślukowską

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.  Kontakt: 518 552 646
Więcej bieżących informacji znajduje się na stronie Suwalskiej Izby Rolniczo - Turystycznej. http://www.suwalki-turystyka.info.pl

28.12.2010 Zakończenie projektu „Ekoturystyka szansą na sukces”

Koniec roku to czas podsumowań. 2010 rok był dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej przełomowy. W pierwszej połowie roku udało nam się pozyskać, efektywnie zrealizować i rozliczyć 2 projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 100.000 zł. Były to projekty: „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej” oraz „Gospodarstwo przyjazne naturze” z Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Więcej informacji  

24.12.2010 Konferencja podsumowująca projekt „EKOTURYSTYKA SZANSĄ NA SUKCES”

16 grudnia 2010 w Hotelu Colosseum w Olecku zorganizowano Boże Narodzenie Na Pograniczu Kultur i Narodów - Konkurs „Gwiazdka 2010” połączone z konferencją podsumowującą projekt „Ekoturystyka szansą na sukces”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział ponad 100 osób. W pierwszej części konferencji rozstrzygnięto konkurs bożonarodzeniowy „Gwiazdka 2010”, którego celem była prezentacja kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Więcej informacji  

 Archiwum wiadomości: 2010r.

 Archiwum wiadomości: 2009r.

Archiwum wiadomości: 2008r.

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2012-01-13