Aktualności 2014 r.

21.12.2014 Odbył się III Olecki Jarmark Świąteczny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej przy współpracy z Regionalnym Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku zorganizowali III Jarmark Świąteczny. 21 grudnia na oleckim rynku w centrum miasta swoje produkty świąteczne sprzedawało blisko trzydziestu wytwórców z samego Olecka oraz miejscowości z powiatu oleckiego, a także z Suwałk, Augustowa, Białej Piskiej, Wiżajn.  Więcej informacji

19.12.2014 III Olecki Jarmark Świąteczny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału w III Oleckim Jarmarku świątecznym, który odbędzie się 21 grudnia 2014r.(niedziela), w godz. 11.00 – 15.00 na rynku Placu Wolności w Olecku. W tym roku czeka nas wiele ciekawych atrakcji!  Więcej informacji

18.08.2014 Zbiórka publiczna

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej zakończyła zbiórkę publiczną o nr OR.5311.4.2014 na rzecz Pana Pawła Bartoszewicza na sfinansowanie usunięcia barier architektonicznych - dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo. Więcej informacji

21.07.2014 LOT Spływ Łaźną Strugą

To już trzeci spływ kajaków – z członkami LOT-u Ziemi Oleckiej i jej przyjaciół. Do gminy Świętajno kawałek, ale to nie problem, dojechaliśmy wszyscy: w Jelonku start - zwodowaliśmy i popłynęliśmy z prądem.
Zainteresowanie duże, nawet nastolatek się zgłosił, w wiosłowaniu przodował, choć z liderem - śpiewającym panem, wcześniej rywalizował. Więcej informacji

11.07.2014 LOT Ziemi Oleckiej zaprasza na spływ Łaźną Strugą

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej zaprasza członków organizacji i jej przyjaciół do udziału w spływie kajakowym Łaźną Strugą w dniu 20 lipca 2014 roku (niedziela). Więcej informacji

12.06.2014 Wiersz Pani Ani

Wiersz Pani Ani stażystki LOT ZO, który krótko mówi o działaniach stowarzyszenia oraz zachęca wszystkich do przedstawiania swoich pomysłów dotyczących rozwoju kultury i turystyki w Olecku. Więcej informacji

31.05.2014 Nadbiebrzańskie kapliczki zrębowe

W powiecie augustowskim (w obrębie dawnej Puszczy Jaminy wydzielonej z Puszczy Nowodworskiej) przy drodze od Sztabina do wsi Mogilnice znajdują się kapliczki drewniane o konstrukcji zrębowej. Jest ich 7. Pochodzą z XIX wieku. W ostatnich latach były odnawiane. Więcej informacji

29.05.2014 Wycieczka rowerową

Wycieczka rowerowa w dniu 25 maja 2014r. (niedziela) w godzinach 9.00 – 17.00. Więcej informacji

15.05.2014 Zapraszamy na wycieczkę rowerową

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej zaprasza członków organizacji i przyjaciół do udziału w wycieczce rowerowej w dniu 25 maja 2014r. (niedziela) w godzinach 9.00 – 17.00. Wycieczkę proponujemy wszystkim, którzy pragną spędzić wolny czas w sposób przyjemny i aktywny. Więcej informacji

03.05.2014 Odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku

W Mielniku na Podlasiu w powiecie siemiatyckim znajduje się odkrywkowa kopalnia kredy. Jest jedyną tego typu czynną kopalnią w Polsce. Mielnicka kreda pochodzi z okresu czwarto- i trzeciorzędu. Kredę wydobywano w tym miejscu już w XVI wieku. Początkowo służyła ona do celów budowlanych. Do roku 1952 wydobywano ją ręcznie.    Więcej informacji

03.05.2014 Najstarsza prawosławna parafia na Podlasiu

Mielnik jest wsią położoną na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej w powiecie siemiatyckim (województwo podlaskie) i jednocześnie najstarszą prawosławną parafią na Podlasiu. Osada jest położona na wapiennych wzgórzach Podlaskiego Przełomu Bugu. Bug płynie tutaj szeroką doliną. Prawosławna Parafia Narodzenia Bogurodzicy w Mielniku istniała już w XI wieku.    Więcej informacji

03.05.2014 Odpust prawosławny w Zwierkach

3 maja 2014 r. w Zwierkach koło Zabłudowa w powiecie białostockim, odbyły się cerkiewne uroczystości ku czci męczennika Gabriela – świętego Ziemi Białostockiej i patrona młodzieży prawosławnej. W związku z uroczystościami relikwie Gabriela zostały przewiezione do Zwierek z prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku.    Więcej informacji

01.05.2014 Najstarszy na świecie spawany most drogowy w Maurzycach

W Maurzycach (województwo łódzkie, powiat łowicki) znajduje się najstarszy na świecie spawany most drogowy (wcześniejsze były nitowane). Został on wybudowany na rzece Słudwi w 1929 r. Ma 27 metrów długości; 6,8 m szerokości i waży 56 ton. Jego konstruktorem był Stefan Bryła.  Więcej informacji

01.05.2014 Skansen wsi łowickiej w Maurzycach

Skansen w Maurzycach (w powiecie łowickim, województwo łódzkie) powstał w latach 70. XX wieku. Zgromadzone są w nim zabytki architektury wiejskiej z terenów danego Księstwa Łowickiego: zagrody z przełomu XIX i XX w., domy mieszkalne z wyposażeniem, zabudowania gospodarskie, kościół, szkoła, wiatrak, przydrożne kapliczki, maszyny rolnicze, pojazdy strażackie. Więcej informacji

01.05.2014 Lipce Reymontowskie

Miejscowość Lipce Reymontowskie w województwie łódzkim znana jest z „Chłopów” Władysława Reymonta. To tutaj autor umiejscowił akcję powieści, opisując życie społeczności wsi Lipce (obecną nazwę, z członem Reymontowskie wprowadzono 17 grudnia 1983 r.). Dwa kilometry od centrum miejscowości znajduje się „Domek Reymonta”, w którym autor mieszkał w latach 1889-1891 (niewielki domek dróżnika z czerwonej cegły). Więcej informacji

26.04.2014 Dolina Czarnej Hańczy w okolicach wsi Morgi

Dolina Czarnej Hańczy jest ciekawa pod względem przyrodniczym, geologicznym, archeologicznym i krajobrazowym. W okolicach wsi Morgi, leżącej w powiecie suwalskim Czarna Hańcza przepływa pośród urozmaiconych wzniesień morenowych. Można zaobserwować tutaj wiele form rzeźby polodowcowej. Dolina Czarnej Hańczy ma wysoką wartość przyrodniczą. Więcej informacji

26.04.2014 Krzemianka i Krzemieniucha

Wieś Krzemianka położona jest w powiecie suwalskim. W jej okolicach występuje największa w Polsce anomalia magnetyczna. Była ona już znana przed II wojną światową. Dokonano wtedy pomiarów geomagnetycznych i grawimetrycznych. W 1962 r. rozpoczęto odwierty. Okazało się, że w ziemi na głębokości od 850 do 2350 m zalegają rudy żelaza, tytanu i wanadu. Więcej informacji

25.04.2014 Zbiórka publiczna

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej otrzymała pozwolenie nr OR.5311.4.2014 na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Pana Pawła Bartoszewicza na sfinansowanie usunięcia barier architektonicznych - dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo. Więcej informacji

21.04.2014 Suszarnie tytoniu i kamienne spichlerze w Mogilnicach

Mimo zaniku uprawy tytoniu na terenie wielu miejscowości w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin można jeszcze spotkać ostatnie, drewniane suszarnie tytoniu. Współcześnie pełnią one funkcję magazynową. We wsi Mogilnice takie suszarnie znajdują się tuż przy drodze. Jest ich kilkanaście. Więcej informacji

21.04.2014 Jagłowo nad Biebrzą i Biele Suchowolskie

Jagłowo to malownicza i unikatowa wieś w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin. Położona jest na lewym brzegu rzeki Biebrzy, na wydmie pośród torfowisk. Bardzo ciekawie wyglądają stare, drewniane zabudowania gospodarskie od strony Biebrzy. Praktycznie od każdego gospodarstwa do rzeki prowadzą dróżki, którymi zwierzęta udają się do wodopoju. Więcej informacji

13.04.2014 Góra Różańcowa w Żubronajciach

Nad jeziorem Żubrowo w Żubronajciach wznosi się wzgórze morenowe zwane „Górą Różańcową”. To duże grodzisko obronne z wczesnej epoki żelaza. W 1961 r. u jego podstawy zlokalizowano dwie osady. Wydobyto duże ilości materiałów z gliny, wyrobów z kości i rogu, ceramikę oraz kości zwierząt domowych m.in. krów i owiec. Więcej informacji

13.04.2014 Torfowiskowe rezerwaty przyrody na pograniczu polsko-litewskim

Rezerwaty przyrody na pograniczu polsko-litewskim położone są niedaleko od siebie. Po stronie polskiej można dojechać do nich samochodem, po litewskiej dojść pieszo (przez drewniany most na rzece Marycha w miejscowości Budwieć). Więcej informacji

12.04.2014 I Jarmark Wielkanocny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zorganizowała I Jarmark Wielkanocny 2014, który odbył się 12 kwietnia 2014(sobota). Więcej informacji

11.04.2014 Geometryczny środek Polski w Piątku

Geometryczny środek Polski w obecnych granicach znajduje się w miejscowości Piątek w powiecie łęczyckim (w województwie łódzkim). W centrum Piątku (19°27’E, 52°03’N) został usytuowany pomnik symbolizujący środek Polski, który został wyznaczony poprzez przecięcie linii prowadzących od najdalej wysuniętych punktów na północ i południe oraz na wschód i zachód kraju. Więcej informacji

10.04.2014 Cmentarz żydowski w Łodzi

Cmentarz żydowski w Łodzi założony został w 1892 r. w południowej części Bałut, pomiędzy ulicami Bracką, Zagajnikową, Zmienną i Inflancką. Jest największą nekropolią żydowską w Europie i największą w Polsce pod względem powierzchni – 42 ha, ponad 230 tysięcy pochowanych, w tym około 45 tys. stanowią mogiły zmarłych i zamordowanych w okresie funkcjonowania łódzkiego getta. Na terenie cmentarza znajduje się około 180 tysięcy nagrobków, najwięcej w kształcie macewy. Więcej informacji

09.04.2014 Kopalnia Węgla Brunatnego i elektrownia „Bełchatów”

Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” jest największą i najnowocześniejszą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Wydobycie w niej pierwszych ton węgla miało miejsce 19 listopada 1980 r. Całkowite zasoby surowca wynoszą 2 miliardy ton. Więcej informacji

08.04.2014 „Straszny dwór” w Kalinowej

Straszny dwór z tytułowej opery Stanisława Moniuszki istnieje naprawdę. Został wybudowany przez Łubieńskich w 1630 r. /obecnie przebudowany/ w formie późnorenesansowego dworu obronnego ulokowanego na wyspie otoczonej fosą. Więcej informacji

07.04.2014 Stawiszyn – najmniejsze obszarowo miasto w Polsce

Stawiszyn – miasto w powiecie kaliskim w województwie wielkopolskim zamieszkuje 1600 osób i zajmuje obszar 0,99 km2. Jest najmniejszym obszarowo miastem w Polsce. Stawiszyn otrzymał prawa miejskie w roku 1291. W końcu XIII wieku miasto posiadało obwarowania drewniano-ziemne, w XIV w. wybudowano mury obronne – ich budowę przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Więcej informacji

06.04.2014 Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie

Maria Dąbrowska (ur. 6.10.1889 r. w Russowie, zm. 19.05.1965 r. w Warszawie) – powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, tłumaczka literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej; autorka m.in. Nocy i dni, Ludzi stamtąd, Marcina Kozery. Urodziła się i wychowała w Russowie koło Kalisza w województwie wielkopolskim. W jej rodzinnej wsi i dworku w 1971 r. powstało muzeum upamiętniające twórczość i życie pisarki. Więcej informacji

05.04.2014 Kalisz – najstarsze miasto w Polsce

 Najstarsze polskie miasto (w dzisiejszym nazewnictwie) położone jest nad rzeką Prosną w województwie wielkopolskim. Jego historia sięga II wieku naszej ery. W roku 1960 Kalisz świętował swoje 1800-lecie udokumentowanej historii. Dzisiaj posiada liczne zabytki i pamiątki historyczne. Więcej informacji

29.03.2014 Jezioro Jurdyga i Bagna Bachmackie

Jezioro Jurdyga i Bagna Bachmackie to obszar zajmujący około 20 ha i położony w gminie Suchowola. Posiada unikatowe walory przyrodnicze. Gniazdują tutaj m.in. kszyk, brodziec krwawodzioby i cyranka. Spotkać można czaplę białą i świstuna, którego populacja w Polsce wynosi około 30 par, w tym  Kalinówka Kościelna położona jest w powiecie monieckim. Więcej informacji

29.03.2014 Kalinówka Kościelna

Kalinówka Kościelna położona jest w powiecie monieckim. Można w niej zobaczyć piękny barokowy drewniany kościół pw. św. Anny z 1774 r., lamus z 1783 r., bramę i ogrodzenie cmentarza z 1848 r., a także zabytkowy wiatrak z 1924 r.  Więcej informacji

29.03.2014 Wiatraki w Zabielach, Dolistowie i Kalinówce Kościelnej

W trzech miejscowościach powiatu monieckiego: Zabiele, Dolistowo Stare i Kalinówka Kościelna zachowały się drewniane wiatraki holenderskie. Nie pełnią one już swoich pierwotnych funkcji; są niekompletne, popadają w ruinę i zapomnienie. Stanowią własność prywatną. Najczęściej wykorzystywane są przez ich właścicieli jako składziki i magazynki. Więcej informacji

29.03.2014 Ścieżki Brzostowskiego w gminie Sztabin

Z historią Ziemi Sztabińskiej jest nierozerwalnie związana postać hrabiego Karola Brzostowskiego (1796-1854) – reformatora społecznego, właściciela ziemskiego, twórcy Rzeczypospolitej Sztabińskiej – dzieło życia hrabiego, pionierskie przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe. „Rzeczpospolita Sztabińska” powstała w 1820 r. i istniała przez 35 lat. W spadku po matce hrabia otrzymał dobra sztabińskie i zapoczątkował rozwój tych ziem. Osiadł tutaj w 1919 r. Więcej informacji

29.03.2014 Piwnice ziemne w Kryłatce

Jednym z największych wynalazków człowieka są piwnice ziemne (ziemianki). W niewielkiej wsi Kryłatka w gminie Sztabin są one prawie we wszystkich gospodarstwach. Więcej informacji

16.03.2014 Binduga i młyn wodny w Gawrych Rudzie

Binduga to miejsce nad rzeką, kanałem lub jeziorem, służące do przygotowania drewna do spławu. W pobliżu Gawrych Rudy wyciągano z wody ścięte drzewa z okolic jeziora Wigry i ładowano je do wagonów kolejki wąskotorowej. Binduga w postaci szerokiej skarpy funkcjonowała do lat 80. XX wieku. Skarpa pozbawiona była wtedy drzew na większej szerokości niż obecnie. Więcej informacji

15.03.2014 Źródła Biebrzy

Biebrza – rzeka nizinna w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi. Jej długość wynosi 165 km, powierzchnia dorzecza: 7051 km2. Źródła rzeki znajdują się 1 kilometr na południe od miejscowości Nowy Dwór na Podlasiu (w pobliżu granicy z Białorusią), w powiecie sokólskim. Nie ma oznaczeń, ani tablicy informacyjnej. Więcej informacji

10.03.2014 Kraina Otwartych Okiennic

Kraina Otwartych Okiennic to ciekawy szlak prowadzący przez wsie: Soce, Puchły i Trześcianka. Znajdują się one w województwie podlaskim w dolinie rzeki Narwi i jej dopływu Rudni. To wyjątkowe wsie pod względem architektonicznym. Przeważają w nich drewniane domy z pięknymi zdobieniami. Kolorowe okiennice, wiatrownice, narożniki, elewacja i szczyty przyciągają wzrok.  Więcej informacji

5.03.2014 I Jarmark Wielkanocny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zaprasza Członków LOT Ziemi Oleckiej do wzięcia udziału w I Jarmarku Wielkanocnym 2014, który odbędzie się 12 kwietnia 2014(sobota). Więcej informacji

2.03.2014 Jarmark Dworski w Kiermusach

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca /przez cały rok/ w niewielkiej wsi Kiermusy nad rzeką Narew odbywa się Jarmark Dworski. Można tutaj kupić stare rzeczy, obrazy, ciekawe wyroby rękodzieła ludowego, chleb, kiełbasę, wędliny, ser, miód, smakołyki i artykuły gospodarstwa domowego. Panuje miła i przyjazna atmosfera. Można się targować. Więcej informacji

22.02.2014 Kamienna Boża Męka w Rogalach

Kamienną Bożą Mękę w Rogalach widzieliśmy podczas wyprawy rowerowej po północno-zachodniej części powiatu gołdapskiego. Poruszaliśmy się drogami polnymi, kamiennymi traktami i ścieżkami leśnymi. Wyjechaliśmy ze wsi Mażucie /tutaj zostawiliśmy samochód/ i udaliśmy się do Użbale, a następnie przejeżdżaliśmy przez Obszarniki, Jagiele, Żabin, Stare Gajdzie, Ściborki, Kierniszyn /nieistniejąca wieś/, Widgiry, Rogale, Audyniszki, Jagoczany, Pietraszki i wróciliśmy do wsi Mażucie. Na samym początku wyprawy, w Mażuciach „natknęliśmy się” na straż graniczną. Więcej informacji

15.02.2014 Najstarsze dzieje … w Suwałkach

Warto zobaczyć stałą wystawę archeologiczną „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Ekspozycja prezentuje pradzieje i okres wczesnohistoryczny ziem północno-wschodniej Polski. Wystawa zachwyca pomysłowością prezentowania zgromadzonego materiału i wyjątkowymi eksponatami. Więcej informacji

15.02.2014 Zabytkowa architektura w Gawieniańcach

Około 3 km od Sejn w kierunku na Bubele pośród lasu i jeziora Gawieniańskiego (jezioro dystroficzne, zarastające) położona jest wieś Gawieniańce. Historia wsi sięga XVII wieku. Do dzisiaj zachowały się w niej drewniane chałupy z XIX w., spichlerze i chlewy (zagroda nr 13, nr 15 i dom nr 16). To modelowa drewniana dziewiętnastowieczna architektura. Świronki, składziki, drzwi wejściowe zamykane na skobel. Bardzo ciekawy jest przysadzisty dom z naczółkowym dachem z 1868 r. Więcej informacji

13.01.2014 Góry Tatarskie koło Ełku

Na Szlaku Tatarskim (trasa: Ełk-Szyba-Góry Tatarskie-Chochołki-Ostrykół-Prostki-Bogusze) – szlak turystyczny zielony o długości 19 km warto zobaczyć piękne wzgórza i jeziora. Wędrówkę pieszą rozpoczęliśmy od parkingu przy nieczynnym już barze przydrożnym „Żabie Oczko”, półtora kilometra od Ełku w stronę Prostek. Szlak jest dość dobrze oznakowany. Prowadzi przez lasy sosnowe i świerkowe. Więcej informacji

12.01.2014 Biegun Zimna 2014

Zapraszam do uczestnictwa w drugiej edycji Bieguna Zimna 2014. To doskonała przygoda dla wszystkich, którzy “się zimy nie boją” i tęskno im do dziewiczych terenów. Które jeszcze w Polsce posiadamy, a zimą są one najcudowniejsze. Więcej informacji

12.01.2014 Muzeum Krajoznawcze w Łoździejach na Litwie

Muzeum mieści się w drewnianym budynku byłego gimnazjum „Ziburis” przy ul. Seinu 29. Jest niewielkie. Ekspozycje muzealne prezentują historię regionu łoździejskiego. Jest też dawna klasa gimnazjalna z drewnianymi ławkami, gęsimi piórami, zdjęciami uczniów oraz szkół w regionie z końca XIX i początku XX w. Są w niej podręczniki, programy nauczania i materiały dydaktyczne z tamtego okresu. Sam budynek muzeum to cenny eksponat w dziedzinie oświaty tego regionu. Więcej informacji

04.01.2014 Muzeum Okręgowe i zabytkowa cerkiew prawosławna w Suwałkach

W Muzeum Okręgowym w Suwałkach (ul. Kościuszki 81) udostępniona jest stała wystawa poświęcona Alfredowi Wieruszowi-Kowalskiemu (1849-1915). Prezentowana jest twórczość i życie artysty urodzonego w Suwałkach. Są tutaj zgromadzone najlepsze obrazy Wierusza-Kowalskiego pochodzące ze zbiorów własnych, prywatnych i muzealnych (depozyty z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi). Więcej informacji

04.01.2014 Grodzisko jaćwieskie w Skomacku Wielkim i pomnikowy jarząb szwedzki w Odojach

Piękne, w większości bezdrzewne wzgórze otoczone jest z trzech stron mokradłami, polami i łąkami. Ściany grodziska są strome, a kulminacja wzgórza płaska. Ma dwa tarasy. Grodzisko warto także zobaczyć ze względu na występującą tutaj goryczkę krzyżową (kwitnie na niebiesko). Na sąsiednim wzgórzu porośniętym drzewami znajduje się niewielki cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Więcej informacji

03.01.2014 Podsumowanie projektu Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury”

Z dniem 31.12.2013r. zakończyła się realizacja wspólnego dla Suwalszczyzny i Mazur Garbatych (obszaru EGO SA) projektu pt. Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi. Projekt połączył samorządowców i pracowników organizacji pozarządowych z Krainy Pięciu Miast we wspólnym dążeniu do wypracowania silnej marki i rozwoju turystyki na tym obszarze. A byli to przedstawiciele Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Gminy Miasta Augustów, Gminy Miasta Ełk, Gminy Gołdap, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz Suwalskiej Organizacji Turystycznej.  Więcej informacji

 Archiwum wiadomości: 2013r.

Archiwum wiadomości: 2012r.

Archiwum wiadomości: 2011r.

 Archiwum wiadomości: 2010r.

 Archiwum wiadomości: 2009r.

Archiwum wiadomości: 2008r.

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2015-03-14